Kip40

Kip 40 Mjölkersättning

Mjölkpulver som tilläggsfoder för kalvar till och med 3 månader 25 kg/säck. Köp hel pall - 40 säckar - spara pengar