Vikingred SE Christer Ljungqvist Varnamo Nastaviken Drömminge 2020

Tjurfäder

De nyaste tjurfädren finns oftast i begränsad tillgång - använd dem därför bara på högindexdjur